Tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste (20.10.2021)

 1. Rekisterinpitäjä

Pori Energia Oy

PL 928101 Pori

Käyntiosoite: Radanvarsi 2, Pori

Sähköposti: [email protected]

Puh. 044 701 2125

 1. Rekisterin vastuuhenkilö

Markkinointisuunnittelija Riikka Kaukosalmi

[email protected]

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markkinointisuunnittelija Riikka Kaukosalmi

[email protected]

044 701 2125

[email protected]

 1. Rekisterin nimi ja muoto

Rekisterin nimi: Hukkalämpö viestintäkampanjan markkinointirekisteri

Rekisterin muoto: sähköinen

 1. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Hukkalämpö viestintäkampanjan arvonnan järjestämistä ja voittajien kontaktointia varten.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus.

 1. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietojen luokittelu

www.vallanhyvahukkalampo.fi verkkosivuilla arvontaan osallistuvat henkilöt.

Rekisteri voi sisältää rekisteröidyistä muun muassa seuraavia tietoja: arvontaan osallistuvan henkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelinnumero).

 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

www.vallanhyvahukkalampo.fi verkkosivuilla arvontaan osallistuvat henkilöt.

 1. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Markkinointirekisteritietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Tietojen säilytysaika

Arvonnan suorittamiseen tarvittavia tietoja säilytetään enintään 2 vuotta, ellei rekisteröity käytä rekisteristä poisto-oikeuttaan.

 1. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

Ei sisällä automatisoitua päätöksentekoa.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto

Sähköinen aineisto tallennetaan tietoturvallisesti käyttöoikeuksin rajattuna järjestelmään, johon vain asian käsittelyyn osallistuvilla henkilöillä on pääsy.

 1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyynnön voi tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 1. a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
 1. b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 1. c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 1. d) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet. Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 1. Valitusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

Evästekäytännöt

Kävijän laitteelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (“cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta henkilö on siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivuja on selattu ja milloin, mitä selainta on käytetty, mikä on tietokoneen käyttöjärjestelmä ja ip-osoite sekä näytön resoluutio.

Evästeiden avulla sivuston ylläpitäjä voi seurata verkkosivun kävijämääriä sekä analysoida ja kehittää palveluita kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi rekisterinpitäjä saattaa käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä, eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.